تولیدکننده استرچ پالت بند

تولیدکننده استرچ پالت بند

باران پلاست جز اصلی ترین تولیدکننده استرچ پالت بند در سطح کشور می باشد، استرچ پالت بند را سلفون صنعتی هم می نامند واز خواص جنس مرغوب آن کشسانی فیلم استرچ پالت بند است که باران پلاست با بروزترین خطوط اروپایی قادر به بالاترین کیفیت استرچ پالت بند می باشد. عرض نایلون استرچ اکثرا 50 سانت به طول 1000 متر طول می باشد. همچنین باران پلاست قادر به تولید استرچ پالت بند رنگی بدون محدودیت در انتخاب رنگ درخدمت کلیه صنایع می باشد.