توليدکننده نایلون شیرینگ

تولیدکننده نایلون شیرینگ
نایلون شیرینگ، نایلون حرارتی رول نایلون شیرینگ، چاپ نایلون شیرینگ
موارد استفاده از نایلون شیرینگ
1. میتوان نایلون شیرینگ در صنایع غذایی وبهداشتی مختلف برای جلوگیری از ورود آلودگی ومیکروب استفاده کرد

2. ازفیلم شیرینگ به عنوان نوعی محافظ از کالا ها در برابر ضربه و جابه جایی استفاده نمایید
نایلون شیرینگ چاپدار در 4 رنگ

سفارش نایلون شیرینگ را باید در سایز و ابعاد مناسب محصول خود سفارش بگذارید تا با بسته بندی محصول شما فیت باشد. برای سفارش و قیمت به روز فیلم نایلون شیرینگ تماس حاصل فرمایید.